Met dank aan onze sponsoren

ANBI

De stichting Podium voor Neede is sinds 1 januari 2016 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en als culturele instelling.

Voor onze sponsors en potentiële donateurs heeft dat gevolgen voor hun belastingaangifte. De website van de Belastingdienst geeft gedetailleerde informatie die up to date is.

Op basis van de regels in 2016 zijn er de volgende voordelen voor onze donateurs:

Bedrijven:
– Een gift of sponsorbijdrage aan het Podium is aftrekbaar.
– De gift mag voor belastingaftrek verhoogd worden met 50%.
– Er geldt geen drempelbedrag.

Particulieren:
– Een eenmalige gift aan het Podium is aftrekbaar voor zover de drempel voor giften overschreden wordt (voor info zie website Belastingdienst)
– Voor een jaarlijkse gift gedurende tenminste vijf jaar geldt geen drempel. Hiervoor moet met een formulier van de Belastingdienst ingevuld worden.
– Zowel de eenmalige als de jaarlijkse gift mag bij de belastingaangifte verhoogd worden met 25%.